New Flat

Przy Pałacu

Pruszków Centrum al. Armii Krajowej
Found : 414 in build progress flats
About Przy Pałacu - Pruszków Centrum
Offer no. Building Floor Area Rooms Status Plan
A.0.1 A Ground Floor 32.63 1 Sold Send request
A.0.2 A Ground Floor 71.98 4 Sold Send request
A.0.3 A Ground Floor 71.93 3 Sold Send request
A.0.4 A Ground Floor 56.04 2 Sold Send request
A.0.5 A Ground Floor 53.57 2 Sold Send request
A.0.6 A Ground Floor 57.42 3 Sold Send request
A.0.7 A Ground Floor 31.1 1 Sold Send request
A.0.8 A Ground Floor 57.36 3 Sold Send request
A.0.9 A Ground Floor 53.57 2 Sold Send request
A.1.10 A Floor 1 55.48 2 Sold Send request
A.1.11 A Floor 1 70.78 4 Sold Send request
A.1.12 A Floor 1 70.78 4 Sold Send request
A.1.13 A Floor 1 55.62 2 Sold Send request
A.1.14 A Floor 1 53.46 2 Sold Send request
A.1.15 A Floor 1 56.57 3 Sold Send request
A.1.16 A Floor 1 30.92 1 Sold Send request
A.1.17 A Floor 1 56.57 3 Sold Send request
A.1.18 A Floor 1 53.45 2 Sold Send request
A.2.19 A Floor 2 55.48 2 Sold Send request
A.2.20 A Floor 2 70.72 4 Sold Send request
A.2.21 A Floor 2 70.72 4 Sold Send request
A.2.22 A Floor 2 55.62 2 Sold Send request
A.2.23 A Floor 2 53.34 2 Sold Send request
A.2.24 A Floor 2 56.52 3 Sold Send request
A.2.25 A Floor 2 30.8 1 Sold Send request
A.2.26 A Floor 2 56.61 3 Sold Send request
A.2.27 A Floor 2 53.33 2 Sold Send request
A.3.28 A Floor 3 55.48 2 Sold Send request
A.3.29 A Floor 3 70.67 4 Sold Send request
A.3.30 A Floor 3 70.67 4 Sold Send request
A.3.31 A Floor 3 55.62 2 Sold Send request
A.3.32 A Floor 3 53.22 2 Sold Send request
A.3.33 A Floor 3 56.46 3 Sold Send request
A.3.34 A Floor 3 30.64 1 Sold Send request
A.3.35 A Floor 3 56.55 3 Sold Send request
A.3.36 A Floor 3 53.21 2 Sold Send request
A.4.37 A Floor 4 55.31 2 Sold Send request
A.4.38 A Floor 4 70.5 4 Sold Send request
A.4.39 A Floor 4 70.5 4 Sold Send request
A.4.40 A Floor 4 55.45 2 Sold Send request
A.4.41 A Floor 4 53.1 2 Sold Send request
A.4.42 A Floor 4 56.29 3 Sold Send request
A.4.43 A Floor 4 30.46 1 Sold Send request
A.4.44 A Floor 4 56.37 3 Sold Send request
A.4.45 A Floor 4 53.09 2 Sold Send request
D.0.1 D Ground Floor 43.97 2 Sold Send request
D.0.2 D Ground Floor 66.83 3 Sold Send request
D.0.3 D Ground Floor 59.13 3 Sold Send request
D.0.4 D Ground Floor 50.63 2 Sold Send request
D.0.5 D Ground Floor 59.13 3 Sold Send request
D.0.6 D Ground Floor 78.7 4 Sold Send request
D.1.7 D Floor 1 43.96 2 Sold Send request
D.1.8 D Floor 1 66.72 3 Sold Send request
D.1.9 D Floor 1 58.91 3 Sold Send request
D.1.10 D Floor 1 50.05 2 Sold Send request
D.1.11 D Floor 1 58.79 3 Sold Send request
D.1.12 D Floor 1 64.81 3 Sold Send request
D.1.13 D Floor 1 43.96 2 Sold Send request
D.2.14 D Floor 2 43.96 2 Sold Send request
D.2.15 D Floor 2 66.6 3 Sold Send request
D.2.16 D Floor 2 58.79 3 Sold Send request
D.2.17 D Floor 2 49.8 2 Sold Send request
D.2.18 D Floor 2 58.79 3 Sold Send request
D.2.19 D Floor 2 64.69 3 Sold Send request
D.2.20 D Floor 2 43.96 2 Sold Send request
D.3.21 D Floor 3 43.96 2 Sold Send request
D.3.22 D Floor 3 66.39 3 Sold Send request
D.3.23 D Floor 3 58.61 3 Sold Send request
D.3.24 D Floor 3 49.8 2 Sold Send request
D.3.25 D Floor 3 58.61 3 Sold Send request
D.3.26 D Floor 3 64.48 3 Sold Send request
D.3.27 D Floor 3 43.96 2 Sold Send request
D.4.28 D Floor 4 43.74 2 Sold Send request
D.4.29 D Floor 4 66.33 3 Sold Send request
D.4.30 D Floor 4 58.32 3 Sold Send request
D.4.31 D Floor 4 49.8 2 Sold Send request
D.4.32 D Floor 4 58.32 3 Sold Send request
D.4.33 D Floor 4 64.43 3 Sold Send request
D.4.34 D Floor 4 43.74 2 Sold Send request
D.5.35 D Floor 5 43.73 2 Sold Send request
D.5.36 D Floor 5 65.98 3 Sold Send request
D.5.37 D Floor 5 58.2 3 Sold Send request
D.5.38 D Floor 5 49.8 2 Sold Send request
D.5.39 D Floor 5 58.2 3 Sold Send request
D.5.40 D Floor 5 64.1 3 Sold Send request
D.5.41 D Floor 5 43.73 2 Sold Send request
D.6.42 D Floor 6 43.62 2 Sold Send request
D.6.43 D Floor 6 65.98 3 Sold Send request
D.6.44 D Floor 6 57.92 3 Sold Send request
D.6.45 D Floor 6 49.7 2 Sold Send request
D.6.46 D Floor 6 57.92 3 Sold Send request
D.6.47 D Floor 6 64.08 3 Sold Send request
D.6.48 D Floor 6 43.62 2 Sold Send request
194 (6A) E1 (6A) Floor 4 50.97 2 Sold Send request
E-228 E3 Ground Floor 45.27 2 Sold Send request
E-229 E3 Ground Floor 45.22 2 Sold Send request
E-230 E3 Ground Floor 45.16 2 Sold Send request
E-231 E3 Floor 1 79.44 3 Sold Send request
E-232 E3 Floor 1 44.7 2 Sold Send request
E-233 E3 Floor 1 44.7 2 Sold Send request
E-234 E3 Floor 1 44.48 2 Sold Send request
E-235 E3 Floor 1 73.94 3 Sold Send request
E-236 E3 Floor 2 79.43 3 Sold Send request
E-237 E3 Floor 2 44.48 2 Sold Send request
E-238 E3 Floor 2 44.48 2 Sold Send request
E-239 E3 Floor 2 44.48 2 Sold Send request
E-240 E3 Floor 2 73.93 3 Sold Send request
E-241 E3 Floor 3 79.33 3 Sold Send request
E-242 E3 Floor 3 44.48 2 Sold Send request
E-243 E3 Floor 3 44.48 2 Sold Send request
E-244 E3 Floor 3 44.48 2 Sold Send request
E-245 E3 Floor 3 73.83 3 Sold Send request
E-246 E3 Floor 4 79.23 3 Sold Send request
E-247 E3 Floor 4 44.43 2 Sold Send request
E-248 E3 Floor 4 44.49 2 Sold Send request
E-249 E3 Floor 4 44.5 2 Sold Send request
E-250 E3 Floor 4 73.73 3 Sold Send request
E-251 E3 Floor 5 44.43 2 Sold Send request
E-252 E3 Floor 5 44.41 2 Sold Send request
E-253 E3 Ground Floor 123.39 4 Sold Send request
E-254 E3 Floor 5 79.03 3 Sold Send request
E-255 E3 Ground Floor 77.14 3 Sold Send request
E-256 E3 Ground Floor 32.3 1 Sold Send request
E-257 E3 Ground Floor 41.78 2 Sold Send request
E-258 E3 Ground Floor 56.45 2 Sold Send request
E-259 E3 Ground Floor 32.3 1 Sold Send request
E-260 E3 Ground Floor 77.24 3 Sold Send request
E-261 E3 Floor 1 76.86 3 Sold Send request
E-262 E3 Floor 1 32.3 1 Sold Send request
E-263 E3 Floor 1 55.55 2 Sold Send request
E-264 E3 Floor 1 56.17 2 Sold Send request
E-265 E3 Floor 1 32.3 1 Sold Send request
E-266 E3 Floor 1 76.78 3 Sold Send request
E-267 E3 Floor 2 76.8 3 Sold Send request
E-268 E3 Floor 2 32.3 1 Sold Send request
E-269 E3 Floor 2 55.55 2 Sold Send request
E-270 E3 Floor 2 56.02 2 Sold Send request
E-271 E3 Floor 2 32.3 1 Sold Send request
E-272 E3 Floor 2 76.72 3 Sold Send request
E-273 E3 Floor 3 76.42 3 Sold Send request
E-274 E3 Floor 3 32.25 1 Sold Send request
E-275 E3 Floor 3 55.55 2 Sold Send request
E-276 E3 Floor 3 55.86 2 Sold Send request
E-277 E3 Floor 3 32.25 1 Sold Send request
E-278 E3 Floor 3 76.34 3 Sold Send request
E-279 E3 Floor 4 76.19 3 Sold Send request
E-280 E3 Ground Floor 32 0 Sold Send request
E-281 E3 Floor 4 55.52 2 Sold Send request
E-282 E3 Floor 4 55.84 2 Sold Send request
E-283 E3 Ground Floor 32 0 Sold Send request
E-284 E3 Floor 4 76.13 3 Sold Send request
E-285 E3 Ground Floor 41.67 2 Sold Send request
E-286 E3 Ground Floor 48.16 2 Sold Send request
E-287 E3 Ground Floor 48.16 2 Sold Send request
E-288 E3 Ground Floor 56.46 2 Sold Send request
E-289 E3 Floor 1 55.55 2 Sold Send request
E-290 E3 Floor 1 47.66 2 Sold Send request
E-291 E3 Floor 1 69.76 3 Sold Send request
E-292 E3 Floor 1 69.77 3 Sold Send request
E-293 E3 Floor 1 47.66 2 Sold Send request
E-294 E3 Floor 1 56.18 2 Sold Send request
E-295 E3 Floor 2 55.55 2 Sold Send request
E-296 E3 Floor 2 47.61 2 Sold Send request
E-297 E3 Floor 2 69.72 3 Sold Send request
E-298 E3 Floor 2 69.71 3 Sold Send request
E-299 E3 Floor 2 47.61 2 Sold Send request
E-300 E3 Floor 2 56.03 2 Sold Send request
E-301 E3 Floor 3 55.55 2 Sold Send request
E-302 E3 Floor 3 47.55 2 Sold Send request
E-303 E3 Floor 3 69.58 3 Sold Send request
E-304 E3 Floor 3 69.58 3 Sold Send request
E-305 E3 Floor 3 47.55 2 Sold Send request
E-306 E3 Floor 3 55.87 2 Sold Send request
E-307 E3 Floor 4 55.52 2 Sold Send request
E-308 E3 Floor 4 47.42 2 Sold Send request
E-309 E3 Floor 4 69.46 3 Sold Send request
E-310 E3 Floor 4 69.46 3 Sold Send request
E-311 E3 Floor 4 47.42 2 Sold Send request
E-312 E3 Floor 4 55.85 2 Sold Send request
315 E4 Floor 1 78.85 3 Sold Send request
316 E4 Floor 2 73.36 3 Sold Send request
321 E4 Floor 3 72.91 3 Sold Send request
325 E4 Floor 3 78.5 3 Sold Send request
326 E4 Floor 4 72.77 3 Sold Send request
330 E4 Floor 4 78.44 3 Sold Send request
331 E4 Floor 5 73.09 3 Sold Send request
335 E4 Floor 5 78.7 3 Sold Send request
336 E5 Ground Floor 76.35 3 Sold Send request
344 E5 Floor 1 54.96 2 Sold Send request
350 E5 Floor 2 55.04 2 Sold Send request
351 E5 Floor 2 55.66 2 Sold Send request
352 E5 Floor 2 31.51 1 Sold Send request
353 E5 Floor 2 75.99 3 Sold Send request
354 E5 Floor 3 75.54 3 Sold Send request
356 E5 Floor 3 54.93 2 Sold Send request
359 E5 Floor 3 75.48 3 Sold Send request
360 E5 Floor 4 75.27 3 Sold Send request
361 E5 Floor 4 31.55 1 Sold Send request
362 E5 Floor 4 54.8 2 Sold Send request
363 E5 Floor 4 55.06 2 Sold Send request
364 E5 Floor 4 31.5 1 Sold Send request
366 E5 Floor 5 75.44 3 Sold Send request
369 E5 Floor 5 75.3 3 Sold Send request
374 E5 Floor 1 55.13 2 Sold Send request
376 E5 Floor 1 68.92 3 Sold Send request
377 E5 Floor 1 68.89 3 Sold Send request
379 E5 Floor 1 55.64 2 Sold Send request
380 E5 Floor 2 54.95 2 Sold Send request
382 E5 Floor 2 68.87 3 Sold Send request
383 E5 Floor 2 68.77 3 Sold Send request
389 E5 Floor 3 68.69 3 Sold Send request
394 E5 Floor 4 68.79 3 Sold Send request
395 E5 Floor 4 68.66 3 Sold Send request
397 E5 Floor 4 55.31 2 Sold Send request
41 (4A) E2 (4A) Ground Floor 40.14 2 Sold Send request
42 (4A) E2 (4A) Ground Floor 37.96 2 Sold Send request
43 (4A) E2 (4A) Ground Floor 45.07 2 Sold Send request
44 (4A) E2 (4A) Ground Floor 45.08 2 Sold Send request
45 (4A) E2 (4A) Ground Floor 58.17 3 Sold Send request
46 (4A) E2 (4A) Ground Floor 55.74 3 Sold Send request
47 (4A) E2 (4A) Floor 1 40.17 2 Sold Send request
48 (4A) E2 (4A) Floor 1 37.96 2 Sold Send request
49 (4A) E2 (4A) Floor 1 45.04 2 Sold Send request
50 (4A) E2 (4A) Floor 1 45.07 2 Sold Send request
51 (4A) E2 (4A) Floor 1 58.17 3 Sold Send request
52 (4A) E2 (4A) Floor 1 44.66 2 Sold Send request
53 (4A) E2 (4A) Floor 1 29.65 1 Sold Send request
54 (4A) E2 (4A) Floor 2 40.17 2 Sold Send request
55 (4A) E2 (4A) Floor 2 37.96 2 Sold Send request
56 (4A) E2 (4A) Floor 2 45.04 2 Sold Send request
57 (4A) E2 (4A) Floor 2 45.07 2 Sold Send request
58 (4A) E2 (4A) Floor 2 58.17 3 Sold Send request
59 (4A) E2 (4A) Floor 2 44.66 2 Sold Send request
60 (4A) E2 (4A) Floor 2 29.65 1 Sold Send request
61 (4A) E2 (4A) Floor 3 40.15 2 Sold Send request
62 (4A) E2 (4A) Floor 3 37.96 2 Sold Send request
63 (4A) E2 (4A) Floor 3 45.04 2 Sold Send request
64 (4A) E2 (4A) Floor 3 45.07 2 Sold Send request
65 (4A) E2 (4A) Floor 3 58.17 3 Sold Send request
66 (4A) E2 (4A) Floor 3 44.66 2 Sold Send request
67 (4A) E2 (4A) Floor 3 29.76 1 Sold Send request
68 (4A) E2 (4A) Floor 4 40.15 2 Sold Send request
69 (4A) E2 (4A) Floor 4 37.96 2 Sold Send request
70 (4A) E2 (4A) Floor 4 45.04 2 Sold Send request
71 (4A) E2 (4A) Floor 4 45.07 2 Sold Send request
72 (4A) E2 (4A) Floor 4 58.17 3 Sold Send request
73 (4A) E2 (4A) Floor 4 44.66 2 Sold Send request
74 (4A) E2 (4A) Floor 4 29.07 1 Sold Send request
75 (4A) E2 (4A) Floor 5 40.15 2 Sold Send request
76 (4A) E2 (4A) Floor 5 37.96 2 Sold Send request
77 (4A) E2 (4A) Floor 5 45.04 2 Sold Send request
78 (4A) E2 (4A) Floor 5 45.07 2 Sold Send request
79 (4A) E2 (4A) Floor 5 58.17 3 Sold Send request
80 (4A) E2 (4A) Floor 5 44.66 2 Sold Send request
81 (4A) E2 (4A) Floor 5 29.07 1 Sold Send request
82 (4A) E2 (4A) Floor 6 40.15 2 Sold Send request
83 (4A) E2 (4A) Floor 6 37.96 2 Sold Send request
84 (4A) E2 (4A) Floor 6 45.04 2 Sold Send request
85 (4A) E2 (4A) Floor 6 45.07 2 Sold Send request
86 (4A) E2 (4A) Floor 6 58.17 3 Sold Send request
87 (4A) E2 (4A) Floor 6 44.66 2 Sold Send request
88 (4A) E2 (4A) Floor 6 29.65 1 Sold Send request
51 (6A) E1 (6A) Ground Floor 55.8 3 Sold Send request
52 (6A) E1 (6A) Ground Floor 55.07 3 Sold Send request
53 (6A) E1 (6A) Ground Floor 34.78 2 Sold Send request
54 (6A) E1 (6A) Ground Floor 45.07 2 Sold Send request
55 (6A) E1 (6A) Ground Floor 44.49 2 Sold Send request
56 (6A) E1 (6A) Ground Floor 34.27 2 Sold Send request
57 (6A) E1 (6A) Ground Floor 35.42 2 Sold Send request
58 (6A) E1 (6A) Ground Floor 42.69 2 Sold Send request
59 (6A) E1 (6A) Floor 1 29.51 1 Sold Send request
60 (6A) E1 (6A) Floor 1 44.66 2 Sold Send request
61 (6A) E1 (6A) Floor 1 55.63 3 Sold Send request
62 (6A) E1 (6A) Floor 1 34.78 2 Sold Send request
63 (6A) E1 (6A) Floor 1 45.07 2 Sold Send request
64 (6A) E1 (6A) Floor 1 44.48 2 Sold Send request
65 (6A) E1 (6A) Floor 1 34.27 2 Sold Send request
66 (6A) E1 (6A) Floor 1 35.41 2 Sold Send request
67 (6A) E1 (6A) Floor 1 42.69 2 Sold Send request
68 (6A) E1 (6A) Floor 2 29.51 1 Sold Send request
69 (6A) E1 (6A) Floor 2 44.66 2 Sold Send request
70 (6A) E1 (6A) Floor 2 55.63 3 Sold Send request
71 (6A) E1 (6A) Floor 2 34.78 2 Sold Send request
72 (6A) E1 (6A) Floor 2 45.07 2 Sold Send request
73 (6A) E1 (6A) Floor 2 44.48 2 Sold Send request
74 (6A) E1 (6A) Floor 2 34.27 2 Sold Send request
75 (6A) E1 (6A) Floor 2 35.41 2 Sold Send request
76 (6A) E1 (6A) Floor 2 42.69 2 Sold Send request
77 (6A) E1 (6A) Floor 3 29.49 1 Sold Send request
78 (6A) E1 (6A) Floor 3 44.66 2 Sold Send request
79 (6A) E1 (6A) Floor 3 55.67 3 Sold Send request
80 (6A) E1 (6A) Floor 3 34.78 2 Sold Send request
81 (6A) E1 (6A) Floor 3 45.07 2 Sold Send request
82 (6A) E1 (6A) Floor 3 44.48 2 Sold Send request
83 (6A) E1 (6A) Floor 3 34.27 2 Sold Send request
84 (6A) E1 (6A) Floor 3 35.41 2 Sold Send request
85 (6A) E1 (6A) Floor 3 42.69 2 Sold Send request
86 (6A) E1 (6A) Floor 4 29.49 1 Sold Send request
87 (6A) E1 (6A) Floor 4 44.66 2 Sold Send request
88 (6A) E1 (6A) Floor 4 55.67 3 Sold Send request
89 (6A) E1 (6A) Floor 4 34.78 2 Sold Send request
90 (6A) E1 (6A) Floor 4 45.07 2 Sold Send request
91 (6A) E1 (6A) Floor 4 44.48 2 Sold Send request
92 (6A) E1 (6A) Floor 4 34.27 2 Sold Send request
93 (6A) E1 (6A) Floor 4 35.41 2 Sold Send request
94 (6A) E1 (6A) Floor 4 42.69 2 Sold Send request
95 (6A) E1 (6A) Floor 5 29.49 1 Sold Send request
96 (6A) E1 (6A) Floor 5 44.66 2 Sold Send request
97 (6A) E1 (6A) Floor 5 55.67 3 Sold Send request
98 (6A) E1 (6A) Floor 5 34.78 2 Sold Send request
99 (6A) E1 (6A) Floor 5 45.07 2 Sold Send request
100 (6A) E1 (6A) Floor 5 44.48 2 Sold Send request
101 (6A) E1 (6A) Floor 5 34.27 2 Sold Send request
102 (6A) E1 (6A) Floor 5 35.41 2 Sold Send request
103 (6A) E1 (6A) Floor 5 42.69 2 Sold Send request
104 (6A) E1 (6A) Floor 6 29.49 1 Sold Send request
105 (6A) E1 (6A) Floor 6 44.66 2 Sold Send request
106 (6A) E1 (6A) Floor 6 55.63 3 Sold Send request
107 (6A) E1 (6A) Floor 6 34.78 2 Sold Send request
108 (6A) E1 (6A) Floor 6 45.07 2 Sold Send request
109 (6A) E1 (6A) Floor 6 44.48 2 Sold Send request
110 (6A) E1 (6A) Floor 6 34.27 2 Sold Send request
111 (6A) E1 (6A) Floor 6 35.41 2 Sold Send request
112 (6A) E1 (6A) Floor 6 42.69 2 Sold Send request
1 (4) B1 (4) Ground Floor 25.51 1 Sold Send request
2 (4) B1 (4) Ground Floor 46.43 2 Sold Send request
3 (4) B1 (4) Ground Floor 55.76 3 Sold Send request
4 (4) B1 (4) Ground Floor 33.74 2 Sold Send request
1 (6) B2 (6) Ground Floor 35.86 1 Sold Send request
2 (6) B2 (6) Ground Floor 45.97 2 Sold Send request
3 (6) B2 (6) Ground Floor 44.51 2 Sold Send request
4 (6) B2 (6) Ground Floor 45.15 2 Sold Send request
5 (6) B2 (6) Ground Floor 44.15 2 Sold Send request
6 (6) B2 (6) Ground Floor 35.17 2 Sold Send request
7 (6) B2 (6) Ground Floor 29.68 1 Sold Send request
8 (6) B2 (6) Ground Floor 55.39 3 Sold Send request
9 (6) B2 (6) Ground Floor 46.42 2 Sold Send request
10 (6) B2 (6) Ground Floor 25.28 1 Sold Send request
11 (6) B2 (6) Floor 1 35.88 1 Sold Send request
12 (6) B2 (6) Floor 1 45.95 2 Sold Send request
13 (6) B2 (6) Floor 1 44.52 2 Sold Send request
14 (6) B2 (6) Floor 1 45.14 2 Sold Send request
15 (6) B2 (6) Floor 1 44.57 2 Sold Send request
16 (6) B2 (6) Floor 1 35.11 2 Sold Send request
17 (6) B2 (6) Floor 1 29.68 1 Sold Send request
18 (6) B2 (6) Floor 1 55.39 3 Sold Send request
19 (6) B2 (6) Floor 1 46.42 2 Sold Send request
20 (6) B2 (6) Floor 1 37.87 2 Sold Send request
21 (6) B2 (6) Floor 2 35.88 1 Sold Send request
22 (6) B2 (6) Floor 2 45.95 2 Sold Send request
23 (6) B2 (6) Floor 2 44.52 2 Sold Send request
24 (6) B2 (6) Floor 2 45.14 2 Sold Send request
25 (6) B2 (6) Floor 2 44.57 2 Sold Send request
26 (6) B2 (6) Floor 2 35.11 2 Sold Send request
27 (6) B2 (6) Floor 2 29.68 1 Sold Send request
28 (6) B2 (6) Floor 2 55.39 3 Sold Send request
29 (6) B2 (6) Floor 2 46.42 2 Sold Send request
30 (6) B2 (6) Floor 2 37.87 2 Sold Send request
31 (6) B2 (6) Floor 3 35.88 1 Sold Send request
32 (6) B2 (6) Floor 3 45.95 2 Sold Send request
33 (6) B2 (6) Floor 3 44.52 2 Sold Send request
34 (6) B2 (6) Floor 3 45.14 2 Sold Send request
35 (6) B2 (6) Floor 3 44.57 2 Sold Send request
36 (6) B2 (6) Floor 3 35.11 2 Sold Send request
37 (6) B2 (6) Floor 3 29.68 1 Sold Send request
38 (6) B2 (6) Floor 3 55.39 3 Sold Send request
39 (6) B2 (6) Floor 3 46.42 2 Sold Send request
40 (6) B2 (6) Floor 3 37.87 2 Sold Send request
41 (6) B2 (6) Floor 4 35.88 1 Sold Send request
42 (6) B2 (6) Floor 4 45.95 2 Sold Send request
43 (6) B2 (6) Floor 4 44.52 2 Sold Send request
44 (6) B2 (6) Floor 4 45.14 2 Sold Send request
45 (6) B2 (6) Floor 4 44.57 2 Sold Send request
46 (6) B2 (6) Floor 4 35.11 2 Sold Send request
47 (6) B2 (6) Floor 4 29.68 1 Sold Send request
48 (6) B2 (6) Floor 4 55.39 3 Sold Send request
49 (6) B2 (6) Floor 4 46.42 2 Sold Send request
50 (6) B2 (6) Floor 4 37.87 2 Sold Send request
5 (4) B1 (4) Ground Floor 45.15 2 Sold Send request
6 (4) B1 (4) Ground Floor 45.15 2 Sold Send request
7 (4) B1 (4) Ground Floor 45.06 2 Sold Send request
8 (4) B1 (4) Ground Floor 46.74 2 Sold Send request
9 (4) B1 (4) Floor 1 38.21 2 Sold Send request
10 (4) B1 (4) Floor 1 46.63 2 Sold Send request
11 (4) B1 (4) Floor 1 55.79 3 Sold Send request
12 (4) B1 (4) Floor 1 33.74 2 Sold Send request
13 (4) B1 (4) Floor 1 45.13 2 Sold Send request
14 (4) B1 (4) Floor 1 45.14 2 Sold Send request
15 (4) B1 (4) Floor 1 44.97 2 Sold Send request
16 (4) B1 (4) Floor 1 46.74 2 Sold Send request
17 (4) B1 (4) Floor 2 38.21 2 Sold Send request
18 (4) B1 (4) Floor 2 46.63 2 Sold Send request
19 (4) B1 (4) Floor 2 55.79 3 Sold Send request
20 (4) B1 (4) Floor 2 33.74 2 Sold Send request
21 (4) B1 (4) Floor 2 45.13 2 Sold Send request
22 (4) B1 (4) Floor 2 45.14 2 Sold Send request
23 (4) B1 (4) Floor 2 44.97 2 Sold Send request
24 (4) B1 (4) Floor 2 46.74 2 Sold Send request
25 (4) B1 (4) Floor 3 38.21 2 Sold Send request
26 (4) B1 (4) Floor 3 46.63 2 Sold Send request
27 (4) B1 (4) Floor 3 55.79 3 Sold Send request
28 (4) B1 (4) Floor 3 33.74 2 Sold Send request
29 (4) B1 (4) Floor 3 45.12 2 Sold Send request
30 (4) B1 (4) Floor 3 45.14 2 Sold Send request
31 (4) B1 (4) Floor 3 44.97 2 Sold Send request
32 (4) B1 (4) Floor 3 46.74 2 Sold Send request
33 (4) B1 (4) Floor 4 38.21 2 Sold Send request
34 (4) B1 (4) Floor 4 46.63 2 Sold Send request
35 (4) B1 (4) Floor 4 55.79 3 Sold Send request
36 (4) B1 (4) Floor 4 33.74 2 Sold Send request
37 (4) B1 (4) Floor 4 45.13 2 Sold Send request
38 (4) B1 (4) Floor 4 45.14 2 Sold Send request
39 (4) B1 (4) Floor 4 44.97 2 Sold Send request
40 (4) B1 (4) Floor 4 46.74 2 Sold Send request
Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can adjust the website to your needs. You can accept cookies but you also have the option to turn them off, in which case no data will be collected.