Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RPZ RPZ 6/ 2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy deweloperskiej wykorzystywane przez Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w obrocie z konsumentami, o następującej treści: 1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§2 ust.4 lit.a)
2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie określonym w §4 ust.1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia - w wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§8. ust. 2)

Postanowienia te są bezskuteczne. Klauzulę uznaną za abuzywną należy traktować tak, jakby w ogóle nie została zamieszczona w zawartej umowie.

Ww. decyzja jest prawomocna. Decyzja została udostępniona na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

The highest standard of bulding

Our investments

For sale
Active City I
Warsaw
Instalatorów St.

Active City is a comfortable housing estate, located in the vicinity of Szczęśliwicki Park. Second, 7-storey building is located deeper into the estate, directly behind the first building….

No available flats No available commercial properties
Sold
Active City
Warszawa
ul. Instalatorów

Active City is the latest project of Longbridge, which will be built in Warsaw at  Instalatorów street. It is small, six-storey building, that has  128 apartments.

No available flats No available commercial properties
For sale
Boutiq Park
Warszawa Ochota
ul. Szczęśliwicka

Boutiq Park Szczęśliwicka is a unique investment on the map of newly developed residential projects in Warsaw. 101 new apartments are to be built in a prestigious district.

No available flats No available commercial properties
For sale
Luxor Residences
Warszawa Mokotów
Warszawa, ul. Cybernetyki 10

The interior of each apartment has been designed in such a way as to let each flat have perfect exposition to sunlight which has been achieved with glass balconies and terraces.

No available flats No available commercial properties
For sale
Przy Pałacu 3
Pruszków Centrum
Pruszków Centrum

Przy Pałacu is a project situated in the strict centre of Pruszków with perfect communication with the centre of Warsaw as well as PKP and WKD stations nearby which creates...

No available flats No available commercial properties
About Przy Pałacu 3 - Pruszków Centrum
Sold
Przy Pałacu
Pruszków Centrum
Pruszków Centrum

Przy Pałacu is a project situated in the strict centre of Pruszków with perfect communication with the centre of Warsaw as well as PKP and WKD stations nearby which creates...

No available flats No available commercial properties
About Przy Pałacu - Pruszków Centrum
Sold
Young House
Wrocław Krzyki
Dożynkowa

Young House is a new intimate project located in Wrocław Krzyki at Dożynkowa street. The project consists of 2 buildings which offer only 40 dwellings.

No available flats No available commercial properties
About Young House - Wrocław Krzyki
Sold
Przy Kościelnej
Warszawa
ul. Kościelna

Przy Kościelnej is the polish investment of international capital group Longbridge. Our integrity and experience is based not only on our foreign experiences...

No available flats No available commercial properties
Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can adjust the website to your needs. You can accept cookies but you also have the option to turn them off, in which case no data will be collected.